Utrecht
Bron

Frederik Schenck van Toutenburg (1503-1580) was de zoon van Georg Schenck van Toutenburg en Anna de Vos van Steenwijk tot Batinge. Hij werd na de bisschoppelijke herindeling van de Nederlanden in 1559 door koning Filips II benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. Deze benoeming werd in 1561 bekrachtigd door de paus. 

Kort na zijn benoeming sloot het laatste Concilie van Trente, waarop misstanden in de katholieke kerk, de houding tegenover de geloofsleer van de protestanten en de juiste formulering van theologische leerstellingen waren besproken. Aartsbisschop Schenck van Toutenburg aarzelde om de decreten van het Concilie in zijn bisdom door te voeren. De Utrechtse geestelijken en kanunniken waren fel gekant tegen disciplinaire maatregelen. 

Kort voor de dood van de aartsbisschop werd de katholieke eredienst in Utrecht verboden. De katholieken kregen nog wel toestemming om op 30 augustus 1580 in de Dom een uitvaartdienst voor de aartsbisschop te houden, maar de plechtigheid werd verstoord door protestanten, die tijdens de mis een protestantse berijming van psalm 130 zongen.

Herkomst

Maker

Anonieme prent (kopergravure) uit ca. 1726 naar de situatie van ca.1570, mogelijk afkomstig uit: Van Heussen en Van Rijn, Kerk[elijke] hist[orie] en outh[eden] der Vereen[igde] Prov[incien] I, Leiden, 1726. De achterzijde is niet bedrukt met tekst in twee kolommen zoals andere portretten uit dit boek. Identiek met nr. 39199.

Datering

01-01-1560 - 31-12-1580

Organisatie

Het Utrechts Archief

Nummer

39198

Link

https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/3ed98c8e-b69a-59fa-b9fb-bcc20ab04cef/media/0c3aafe0-6a6e-d53b-c450-44e857462683?mode=detail&view=horizontal&q=39198&rows=1&page=4

Gerelateerde thema's

Een eeuw van opstand

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen