Utrecht

Kenmerkende aspecten:

  • Het voeren van twee wereldoorlogen
  • De crisis van het wereldkapitalisme
  • Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme
  • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie
  • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
  • Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
  • Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
  • De Duitse bezetting van Nederland

 

Toon 71 bronnen

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart