Utrecht
Bron

Een belangrijke illegale groep in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Ordedienst, ook wel afgekort als OD. De OD was kort na de Duitse invasie opgericht door Nederlandse militairen. Hoe groot de OD was is onduidelijk, wel weten we dat de OD in lokale gemeenten veel overlap had met andere lokale verzetsgroepen. Doel van de oprichting was in eerste instantie om de openbare orde te bewaren na de Duitse bezetters zouden vertrekken. Om deze reden was het bestaan van de groep tijdens en achteraf onderdeel van een discussie. Velen zeiden dat ze met het ontstane machtsvacuüm na het vertrek van de Duitsers een deel van deze macht wilden grijpen.

Wanneer daarentegen bleek dat dit een tijd ging duren, gingen veel leden van de Ordedienst over op activiteiten voor het verzet. Vooral op lokaal niveau. Belangrijk was hun rol in het inlichten van Engelse troepen over de vijand, de Duitsers. Op de bron is een benoemingsformulier te zien van de OD. Een distritscommandant wordt benoemd.

Herkomst

Maker

Onbekend

Datering

6-9-1944 - 6-9-1944

Collectie

1670-1

Organisatie

Het Utrechts Archief

Nummer

7


Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen