Utrecht
Bron

In de middeleeuwen waren er vier jaarmarkten in Utrecht. Voor zo’n jaarmarkt kwamen kooplieden uit alle windstreken naar Utrecht. Op deze schoolplaat, getekend in het begin van de twintigste eeuw, is een middeleeuwse jaarmarkt op de Mariaplaats te zien. Uiterst links staat een muzikant. Hij staat naast een stoffenkraam waar een koopman rode stof laat zien aan een edelman en zijn vrouw. In het midden lopen wachters om zo nodig de orde te handhaven. Rechts van hen loopt een kramer met kleine waren. Daarnaast zit een geldwisselaar aan een tafeltje met een weegschaal. Uiterst rechts staat een pottenkoopman. Veel gebruiksaardewerk, zoals Pingsdorf en Andenne, kwam in deze tijd uit het Rijnland en het Maasland.

Gerelateerde thema's

Markten in Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen