Utrecht
Bron

Op de Neude was eeuwenlang de korenmarkt. Veel graankooplieden woonden ook op de Neude. In de gevel het huis Neude 3 was vroeger deze gevelsteen te vinden: ‘In de korenaren’, of in oud-Nederlands, ‘In de koorn aeyeren’. Dat was het teken dat hier een graankoopman woonde.

De gevelsteen is rond 1840 getekend door Nicolaas van de Monde. In die tijd hadden de huizen wijknummers. Neude 3 was toen wijk G nummer 78.

Gerelateerde thema's

Markten in Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen