Utrecht
Bron

Op de Visbrug of Kalisbrug was de vismarkt met de visafslag. Alle beroepsvissers die hun vis naar Utrecht brachten, moesten die op de visafslag verkopen. Daar kochten de vishandelaren hun handelswaar en dan moesten ze ook belasting aan het stadsbestuur betalen. Natuurlijk probeerden de vishandelaren ook wel vis op de markt te brengen zonder dat er belasting op was betaald. Dan werd de vis stiekem van de schuiten overgeladen in de visbunnen van de handelaren. 

Die visbunnen met verse vis hangen in de Oudegracht onder de brug. 

De vismarkt was een van de oudste markten van Utrecht en is tot in de twintigste eeuw gehouden. Er werd vooral zoetwatervis verkocht, zoals baars, snoek, brasem, voorn, karper en zeelt. Deze tekening is gemaakt rond 1740.

Gerelateerde thema's

Markten in Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen