Utrecht
Bron

In het Raadsdagelijks boek noteerde de secretaris van de stad de besluiten van het stadsbestuur. Op de vrijdag na Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren, in het jaar 1402, noteerde hij een besluit over de brandveiligheid in de stad. Veel huizen waren van hout en bedekt met een dak van stro of riet. Het stadsbestuur besluit nu dat iedereen die zijn strodak wil vervangen, gratis (‘om nyet’) daktegels krijgt. Vanaf 1368 gaf het stadsbestuur al subsidie op het ‘verstenen’ van de daken en er mochten geen nieuwe huizen met een rieten dak gebouwd worden. Dat besluit wordt in 1402 nog eens herhaald.

Herkomst

Maker

Stadsbestuur

Datering

1404

Collectie

Archieven

Organisatie

Het Utrechts Archief

Nummer

Toegang 701, Archief van het stadsbestuur 1122-1577, inv.nr. 13-1, folio 10verso

Link

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5C780DA34642E0534701000A17FD

Gerelateerde thema's

Middeleeuws Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen