Utrecht
Bron

Het huis Zoudenbalch, Donkerstraat 15-19, is in de vijftiende eeuw gebouwd door de kanunnik Evert Zoudenbalch. Evert Zoudenbalch stamde uit een familie die tot de elite van Utrecht behoorde. Hij was kanunnik van het kapittel van Sint Marie. Zijn ouders woonden al in de Donkerstraat, maar Evert Zoudenbalch kocht ook andere percelen aan, wat nog zichtbaar is in de voorgevel. Uiteindelijk strekte het hele perceel zich uit van de Donkerstraat tot aan de Mariastraat. Het poorthuis van Zoudenbalch is hier nog te zien. Evert Zoudenbalch (1424-1503) was de stichter van het eerste weeshuis in Utrecht, gevestigd in het Elisabethsgasthuis aan de Lange Elisabethstraat. Het weeshuis verhuisde later naar het voormalige Regulierenklooster, waar het de naam ‘Gereformeerd Burgerweeshuis’ kreeg.

Herkomst

Maker

Dienst Openbare Werken gemeente Utrecht

Datering

1961

Collectie

Beeldmateriaal

Nummer

216243

Link

https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/44D8CBA49EA6511E8FF575D180EEE40E

Gerelateerde thema's

Middeleeuws Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen