Utrecht
Bron

De Pieterskerk is, net als de Janskerk en de Paulusabdij, gesticht door bisschop Bernold. De kerk is in 1050 gewijd en bisschop Bernold is hier in 1054 begraven. De Pieterskerk staat ten oosten van de Domkerk, de Janskerk ten noorden en de Paulusabdij ten zuiden. Met de Buurkerk, en later met de Mariakerk, vormden deze kerken een kruis. De kunstenaar Pieter Saenredam tekende het interieur van de middeleeuwse Pieterskerk in 1636. Op het timpaan boven de viering van de kerk staat bisschop Bernold met rond hem de vier kerken die hij bouwde: de Pieterskerk, de Janskerk en de Paulusabdij in Utrecht en de Lebuinuskerk in Deventer. Links staat de apostel Petrus, de patroonheilige van de Pieterskerk, met zijn attributen, een sleutel en een boek. Rechts staat de apostel Andreas met het kruis waaraan hij gekruisigd werd, het Andreaskruis.

Gerelateerde thema's

Middeleeuws Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen