Utrecht
Bron

In 1388 besluit de Raad een nieuw rechtsboek samen te stellen. Het wordt te lastig om in het ‘Liber Albus’ tussen alle raadsbesluiten de besluiten over de rechtspraak te vinden. Dat nieuwe rechtsboek wordt het ‘Rode boek’. Het is door één schrijver geschreven en hij heeft er twee jaar over gedaan. In het Rode boek staan bijna alle raadsbesluiten uit het Liber albus, maar ook alle raadsbesluiten uit het Liber Hirsutus minor die voor de rechtspraak van belang zijn. Het boek was bedoeld voor dagelijks gebruik, maar formeel was het Liber albus nog steeds het officiële wetboek.

Het rode boek is voorzien van een index. Soms maakt alleen de index al duidelijk hoe er gedacht wordt over bepaalde delicten. Burgers hebben duidelijk voorrechten boven niet-burgers. Burgers worden ook beschermd door de stad. Dat blijkt ook al uit het feit dat er bij het bepalen van de straf voor doodslag onderscheid gemaakt wordt tussen burgers en niet-burgers.

Gerelateerde thema's

Middeleeuws Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen