Utrecht
Thema

Tijdvak 9: de Tijd van de Wereldoorlogen (1900-1950)

In de eerste helft van de twintigste eeuw brak een tijd van wereldoorlogen aan. De Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 en de Tweede Wereldoorlog van 1939 tot 1945. 

 Propaganda en censuur 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Duitsland, maar ook in de door Duitsland bezette gebieden, propaganda gebruikt om het Duitse nationalisme en de eigen bevolking te verheerlijken en de vijand in slecht daglicht te zetten. Alles werd uit de kast getrokken om het Duitse gedachtengoed te verspreiden. Tegelijkertijd zorgde dit er ook voor dat andersdenkenden of kritiek gecensureerd. In dit thema vind je bronnen die deze propaganda of juist censuur aantonen.

 

Toon 20 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart